บริการของเรา

VDO พัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์ ประกาศความสำเร็จขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

VDO พัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์ ประกาศความสำเร็จขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

พัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์ ประกาศความสำเร็จขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”  รับชมได้ที่ Clip วิดิโอด้านบนนี้ครับ

(Visited 1 times, 1 visits today)