บริการของเรา

เพลง”โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล”

เพลง”โคก​ หนอง​ นา​ โมเดล”

ขอเชิญรับชม  เพลง โคก หนอง นา โมเดล  สื่อสารประชาสั​มพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์​ภารกิจกรมการพัฒนาชุมชน​ “โคก​ หนอง​ นา​ พัฒนาชุมชน”
ขับร้อง​ : นายนนทลักษณ์​ สังข์มุสิกานนท์​ อสพ.สพอ.ป่าพะยอม
คำร้อง/ทำนอง​ : นายนนทลักษณ์​ สังข์มุสิกานนท์​ อสพ.สพอ.ป่าพะยอม
Mv.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน​ x​ นักการตลาด​รุ่นใหม่​ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
ขอบคุณ

​พัฒนาการอำเภอป่าพะยอม​ และทีมงาน​ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอมที่ร่วมสร้างผลงานดีๆร่วมกัน

(Visited 1 times, 1 visits today)