บริการของเรา

วิดิทัศน์เสริมสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน ชุด โคกหนองนาเมืองลุง – Khok Nong Na Muang Lung ep.1

วิดิทัศน์เสริมสร้างภาพลักษณ์กรมการพัฒนาชุมชน ชุด โคกหนองนาเมืองลุง – Khok Nong Na Muang Lung ep.1

🌳👉ขอเชิญรับชม

ผลสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)