บริการของเรา

VDO ตามรอยโคก หนอง นา เมืองลุง ตอน จากพื้นที่รับน้ำ เป็นพื้นที่โคกสวยงาม นางสาวอัมรา สังข์ทอง

VDO ตามรอยโคก หนอง นา เมืองลุง ตอน จากพื้นที่รับน้ำ เป็นพื้นที่โคกสวยงาม นางสาวอัมรา สังข์ทอง

จากพื้นที่รับน้ำ สู่แปลง โคก หนอง นา เพื่อการบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร  เชิญรับชมได้ใน Clip VDO ชุด ตามรอยโคก หนอง นา เมืองลุง ของนางสาวอมรา  สังข์ทอง

(Visited 1 times, 1 visits today)