บริการของเรา

E-book ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

E-book ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

ขอเชิญรับชม Photo album “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ฉบับที่ 3 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยถ่ายทอดออกมาเป็นผืนผ้าที่ทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ของไทย ก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา…

ดูเพิ่มเติม
(Visited 1 times, 1 visits today)