ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง เหมาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด

ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง เหมาดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน ๒๐ ผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรม พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด