ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมการออกตรวจติดตามและประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2566 จังหวัดพัทลุง ณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 10 ต.ตะโหมด อ.ตะโหมดในช่วงเช้าและศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 2 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมดในช่วงบ่าย

พช.พัทลุง ร่วมการออกตรวจติดตามและประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2566 จังหวัดพัทลุง ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุนในช่วงเช้าและณ ศาลาหมู่บ้านหมู่ที่ 6 ต.นาขยาด อ.ควนขนุนในช่วงบ่าย