ข่าวประชาสัมพันธ์

นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจที่ ๕ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยร่วมงานroadshow ของดี ที่นี่ พัทลุง “อัยย๊ะ พัทลุง” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุงติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุงนับสนุนการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางอรุณรัตน์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดพัทลุงติดตามผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก