“จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564”

03 มิถุนายน 2564 /

17:09 น.

“จังหวัดพัทลุงจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2564”

03 มิถุนายน 2564 /

17:03 น.