ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.พัทลุงจับมือม.ทักษิณร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP แก้ปัญหาความยากจน พร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธในงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2565”

พช.พัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนคนเมืองลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามระบบ TPMAP เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบางทั้ง 5 มิติ ตามระบบ TPMAP ปี 2565 ให้สามารถอยู่รอด พอเพียงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

พช.พัทลุง เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนคนเมืองลุง พัฒนาคุณภาพชีวิตตามระบบ TPMAP เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเปราะบางทั้ง 5 มิติ ตามระบบ TPMAP ปี 2565 ให้สามารถอยู่รอด พอเพียงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน