ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถพิตร

พช.พัทลุง น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุ สามเณร จำนวน 89 รูป และพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร