ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถนนราเมศวร์
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ 0 7461 3269 โทรสาร 0 7461 3269
(Visited 12 times, 1 visits today)