ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมโครงการคนเมือง คนคุณภาพ กิจกรรมที่ 1 แก้จนคนเมืองลุง ปันสุขคนเปราะบาง อ.บางแก้ว และอ.เขาชัยสน

พช.พัทลุง ร่วมโครงการคนเมือง คนคุณภาพ กิจกรรมที่ 1 แก้จนคนเมืองลุง ปันสุขคนเปราะบาง อ.บางแก้ว และอ.เขาชัยสน

พช.พัทลุง ร่วมโครงการคนเมือง คนคุณภาพ กิจกรรมที่ 1 แก้จนคนเมืองลุง ปันสุขคนเปราะบาง อ.บางแก้ว และอ.เขาชัยสน
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
เวลา 09.00 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมาย
ให้ นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายธีระวัฒน์ พงศาปาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.บางแก้ว และอ.เขาชัยสน ร่วมโครงการคนเมือง คนคุณภาพ กิจกรรมที่ 1 แก้จนคนเมืองลุง ปันสุขคนเปราะบาง อ.บางแก้ว และอ.เขาชัยสน โดยมีครัวเรือนเป้าหมายทั้ง 2 อำเภอร่วมโครงการดังกล่าว โดยการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติในการฝึกอาชีพ
ณ ศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาบ้านลอน หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว 📷

(Visited 1 times, 1 visits today)