ข่าวประชาสัมพันธ์

พจ.พัทลุง ร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” และประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้

พจ.พัทลุง ร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” และประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้

พจ.พัทลุง ร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” และประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566
เวลา 07.30 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการจัดแสดงนิทรรศการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ขยายผลโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย
ในการนี้นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมศึกษาดูงานฐานการเรียนรู้ จำนวน 5 ฐานการเรียนรู้ ดังนี้
1.ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก
2.ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อพัฒนาการสวมใส่ผ้าไทยทุกช่วงวัยทุกโอกาส
3.ฐานการเรียนรู้ที่ 3 น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง” โดยการปลูกผักสวนครัวในทุกครัวเรือนและขยายผลโครงการ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”
4.ฐานการเรียนรู้ที่ 4 “ครอบครัวมหาดไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยการจัดทำขยะเปียกลดโลกร้อนเพื่อการคัดแยกขยะแห้งขยะเปียกให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์
5.ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ฐานการเรียนรู้แปลงสาธิต “โคก หนอง นา โมเดล “สร้างแหล่งเรียนรู้สำหรับประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชัก ต.ท่าชัก อ.เมืองนครศรีธรรมราช
และในเวลา 13.00 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรครั้งที่ 4 พื้นที่ภาคใต้ โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดประชุม และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย บรรยายการขับเคลื่อนภารกิจหน้าที่ของสมาคม ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
นอกจากนี้ เวลา 17.00 นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงแบบ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริและเผยแพร่พระเกียติคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ราชกัญญา ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว 📷

(Visited 1 times, 1 visits today)