ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุง

พช.พัทลุงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุง

พช.พัทลุงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุง

🗓 วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุงมอบหมายให้นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุง
🌸 ในการนี้การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพัทลุงจัดขึ้นเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมฯ
🏢 ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว 📷

(Visited 1 times, 1 visits today)