ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานแผนและผลการปฎิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการรายงานผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการสร้างฐานการเรียนรู้การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ ผ่านระบบ Zoom Cloud

พช.พัทลุง ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานแผนและผลการปฎิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการรายงานผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการสร้างฐานการเรียนรู้การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ ผ่านระบบ Zoom Cloud

พช.พัทลุง ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานแผนและผลการปฎิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และการรายงานผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการสร้างฐานการเรียนรู้การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ ผ่านระบบ Zoom Cloud

🗓 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางสายพิณ รอดพูล นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำรายงานแผนและผลการปฎิบัติการตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจ เงินแผ่นดินและการรายงานผลการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการสร้างฐานการเรียนรู้การจัดเก็บและการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ผ่านระบบ Zoom Cloud โดยมีนางสาวนิภา ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเป็นประธานในการประชุมฯ

🏢ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง อ. เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)