ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด

🗓 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางอรุณรัตน์ ช่วยส่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนร่วมประชุมคณะกรรมการ การบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัด
🪷ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการด้านบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดของจังหวัดพัทลุงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีองค์ประกอบครบถ้วนรวมถึงเป็นปัจจุบัน โดยมีนายอภิชาติ สาราบรรณ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมฯ
🏢ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)