ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพ ภาคใต้ รุ่นที่ 4

พช.พัทลุงเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพ ภาคใต้ รุ่นที่ 4

พช.พัทลุงเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพ ภาคใต้ รุ่นที่ 4

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุงร่วมสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพ ภาคใต้ รุ่นที่ 4 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดงานสัมมนาชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจสร้างพลเมืองคุณภาพระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการเลือกตั้งเป็นประธานในงานสัมมนาดังกล่าว
🏢ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)