ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงร่วมออกปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พช.พัทลุงร่วมออกปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

พช.พัทลุงร่วมออกปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางพัชจิรา บัวสองสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนร่วมออกปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับนายชัชชลิต บุญศิรินายอำเภอตะโหมด นางสาวอนงค์ ตุ้นรัตน์ พัฒนาการอำเภอตะโหมด และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอตะโหมด ซึ่งการออกปฏิบัติงานตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ผู้ประกอบการ OTOP และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วม โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในงานดังกล่าว
🌼ในการนี้ นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ทำการกิจกรรมดังต่อไปนี้
1.มอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชชัดสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
2.มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุงจำนวน 10 ทุน
3.มอบไข่ไก่จำนวน 10 รายการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
4.มอบพันธุ์ปลาแก่ตัวแทนของหมู่บ้านโดยสำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง
5.มอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนในพื้นที่โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
6.มอบเครื่องสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชราและผู้ประสบภัยทางสังคมร่วมกับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง

ณ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว หมู่ที่ 7 ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)