ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง

พช.พัทลุงร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง

พช.พัทลุงร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง
🗓 วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายบุญเสริฐ จันทร์เทพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการให้บริการส่งเสริม SME เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ จังหวัดพัทลุง
🪷ในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานของ SME และให้บริการส่งเสริม SME กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีนางปิยะธิดา อังศุพันธุ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจรเป็นประธานในการประชุมฯ
ณ โรงแรมศิวารอยัล จังหวัดพัทลุง

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)