ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงร่วมประชุมการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้นระบบวิดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)

พช.พัทลุงร่วมประชุมการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้นระบบวิดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)

พช.พัทลุงร่วมประชุมการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้นระบบวิดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)

🗓 วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกอำเภอร่วมประชุมการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในเบื้องต้น ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)

🌼ในการนี้การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฎิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อพึงระวังในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานในเบื้องต้นได้ และช่วยลดความเสี่ยงหรือข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน โดยกำหนดดำเนินโครงการฯรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ระหว่างวันที่ 24 -25 พฤศจิกายน 2565 โดยมีนางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ ผู้อำนวยการในการตรวจสอบภายในเป็นประธานในการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)