ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง)

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง)

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง)

🗓 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว 📷

(Visited 1 times, 1 visits today)