ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ.พัทลุง)

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ.พัทลุง)

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ.พัทลุง)

🗓 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพัทลุง (ก.ท.จ.พัทลุง) โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุงอ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)