ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงเยี่ยมเยี่ยนส่งขวัญกำลังใจและมอบกระเช้าผลไม้เพื่อสุขภาพให้แก่นางจุฑาภรณ์ รักพริก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงเยี่ยมเยี่ยนส่งขวัญกำลังใจและมอบกระเช้าผลไม้เพื่อสุขภาพให้แก่นางจุฑาภรณ์ รักพริก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงเยี่ยมเยี่ยนส่งขวัญกำลังใจและมอบกระเช้าผลไม้เพื่อสุขภาพให้แก่นางจุฑาภรณ์ รักพริก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

🗓 วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางพัชจิรา บัวสองสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเยี่ยมเยี่ยนส่งขวัญกำลังใจและมอบกระเช้าผลไม้เพื่อสุขภาพให้แก่นางจุฑาภรณ์ รักพริก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ณ บ้านของนางจุฑาภรณ์ รักพริก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)