ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ต้อนรับข้าราชการผู้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship : UIS)

พช.พัทลุง ต้อนรับข้าราชการผู้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship : UIS)

พช.พัทลุง ต้อนรับข้าราชการผู้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship : UIS)

วันนี้ (3 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุงต้อนรับและให้คำแนะนำการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนของจังหวัดพัทลุง แก่นางสาวนัจญวา ไพรพฤกษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติราชการตามกรอบการสั่งสมประสบการณ์ใหม่ของข้าราชการผู้เป็นนักเรียนทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (Undergraduate Intelligence Scholarship : UIS) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ณ ห้องปฏิบัติงานพัฒนาการจังหวัดพัทลุง ศาลากลางจังหวัดพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#TPMAP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#CDD
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)