ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.พัทลุงจับมือม.ทักษิณร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP แก้ปัญหาความยากจน พร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธในงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2565”

“พช.พัทลุงจับมือม.ทักษิณร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP แก้ปัญหาความยากจน พร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธในงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2565”

“พช.พัทลุงจับมือม.ทักษิณร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP แก้ปัญหาความยากจน พร้อมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธในงานเกษตรแฟร์-ทักษิณวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2565”
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายเสรีจิตเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุงมอบหมายนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางโสรญา ยอดราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมลงพื้นที่ยังมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงเพื่อร่วมปรึกษาหารือร่วมกับผศ. ดร.นุกูล อินทระสังขา ผอ.สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชนในการขับเคลื่อนนวัตกรรมโดยใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
ในการนี้ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนได้กล่าวถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งกรมการพัฒนาชุมชน มีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องแต่ยังขาดการสนับสนุนนวัตกรรมที่จะเข้ามาขับเคลื่อนแนวทางการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบันการศึกษา. โดยทั้งนี้ทางผอ.สำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชนเน้นย้ำเรื่องของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ควรมีการบูรณาการร่วมกันในการขับเคลื่อนนวัตกรรมเชิงพื้นที่ในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ สตอรี่หรืออื่นๆ รวมไปถึงการให้ความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆแก่ผู้ประกอบการมหาวิทยาลัยทักษิณมีความพร้อมที่จะสนับสนุนในส่วนของเจ้าหน้าที่และพร้อมขับเคลื่อนร่วมกับพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการมหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมพร้อมใช้มหาวิทยาลัยทักษิณโดยมีบูธผู้ประกอบการได้แก่ กลุ่ม Palm Packaging หมู่บ้านท่องเที่ยวลำสินธุ์ วิสาหกิจชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านไสกุนเป็นต้น และยังเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายนถึง 9 ตุลาคม 2565

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
พช.พัทลุง ภาพ:ข่าว
***60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
“สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#กรมการพัฒนาชุมชน
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#WorldSoilDay
#UNFAO
#GlobalSoilPartnership
#OTOP
#เครือข่าย
#พัทลุง
#แก้จน

(Visited 1 times, 1 visits today)