ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

พช.พัทลุง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

พช.พัทลุง จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี

วันนี้ (1 ตุลาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ข้าราชการบำนาญ ผู้นำชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี ณ วัดจินตาวาส ต.ตำนาน อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีกิจกรรม ดังนี้
– ทำบุญถวายภัตตาหารเพล
– นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง อ่านสารนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี
– มอบเกียรติบัตร ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี นางพัชจิรา บัวสองสี ผอ.กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
– มอบเกียรติบัตร ข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด (จังหวัดพัทลุง) เขตตรวจราชการที่ 5 กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย ประจำปี พ.ศ. 2565
1) พัฒนาการอำเภอดีเด่น นางสาวกิ่งกานต์ ชูรัตน์ พัฒนาการอำเภอเขาชัยสน
2) นักวิชาการพัฒนาชุมชนดีเด่น นางโสรญา ยอดราช นักวิชา การพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
3) พัฒนากรขวัญใจชุมชน นายสมมาตร บุญเพียร นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอม
– นายสุเมธ บุญยก อดีตพัฒนาการจังหวัดพัทลุง กล่าวให้พรเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 60 ปี
– กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปลูกต้นไม้

ในปี พ.ศ. 2505 รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ฉบับที่ 10 และจัดตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวัน ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2505 ภารกิจในระยะแรกของกรมการพัฒนาชุมชนคือ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนา ตนเอง ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพัฒนากรต้องทำงานกับประชาชน มิใช่ทำให้ประชาชน

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#TPMAP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#CDD
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)