ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมประชุมประจำเดือนกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.พัทลุง ร่วมประชุมประจำเดือนกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

พช.พัทลุง ร่วมประชุมประจำเดือนกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)

วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2565 โดยมีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าประชุมฯ ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน

ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางพัชจิรา บัวสองสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ทั้งนี้ พัฒนาการอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ รับชมการประชุมผ่านระบบ ทีวี พช. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน ทุกอำเภอ

“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#OTOP
#TPMAP
#กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
#CDD
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)