ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่37 “พัทลุงเกมส์”

พช.พัทลุง ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่37 “พัทลุงเกมส์”

พช.พัทลุง ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่37 “พัทลุงเกมส์”
🗓 วันนี้ (5 สิงหาคม 2565) เวลา 12.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง และส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ให้กำลังใจนักกีฬา และกรรมการ ผู้ตัดสิน ณ สนามลานหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
📍 ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ พัทลุงเกมส์ ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2565 และกีฬาอาวุโส ครั้งที่ 5 “ เสกักเกมส์ ” ระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2565

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
#พัทลุงเกมส์
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#ChangeForGood

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)