ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

พช.พัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย และประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) เวลา 07.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอและหัวหน้ากลุ่มงานของที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอิรวดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ในเวลาต่อมา นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ซึ่งจังหวัดพัทลุงมีข้อมูลในระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 9,272 ครัวเรือน ทีมปฏิบัติการตำบล ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล พบสภาพปัญหาทั้งสิ้น 12,634 ปัญหา แยกเป็นสงเคราะห์ 1,871 ครัวเรือน สามารถพัฒนาได้ 10,763 ครัวเรือน ซึ่งตอนนี้ทีมปฏิบัติการและทีมพี่เลี้ยง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือ เยียวยา และดูแลกลุ่มคนตกเกณฑ์ตามมิติต่างๆ ในระบบ TPMAP ประจำปี 2565

#กรมการพัฒนาชุมชน
#พัฒนาการจังหวัดพัทลุง
#TPMAP
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)