ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง เดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล และเยี่ยมชมแปลงคณะทำงานเครือข่าย โคก หนอง นา พช. อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

พช.พัทลุง เดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล และเยี่ยมชมแปลงคณะทำงานเครือข่าย โคก หนอง นา พช. อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

วันที่ (27 พฤษภาคม 2565) นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางปราณี อ่อนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวอมรรัตน์ เหมือนเส็น นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายชิงชัย ศรีหนูสุด นักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอป่าพะยอมร่วมลงพื้นที่และขับเคลื่อนงานในครั้งนี้ นางจรูญลักษณ์ รุ่งทวีชัย ซึ่งเป็นเจ้าของแปลง “โคก หนอง นา โมเดลจิตอารีย์” ตั้งอยู่ที่บ้านไสอ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุงและเป็นคณะทำงานเครือข่าย “โคก หนอง นา พช.” อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ขนาดพื้นที่จำนวน 1 ไร่ โดยมีจุดเด่นเรื่องการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตร ผสมผสาน เช่น มะม่วง ข้าว พริก ข่า ฝรั่ง และกล้วย ซึ่งกล้วยถือเป็นพืชที่ให้ผลผลิตและสร้างรายได้ประมาณเดือนละ 1000 บาท ไม่รวมที่แจกจ่ายและนำมารับประทาน เกล็ดความรู้ (พช.พัทลุงบอกต่อ)
ประโยชน์ต่าง ๆ ทางโภชนาการของกล้วย
⁃ แก้อาการท้องผูก
⁃ ช่วยรักษาไมเกรน
⁃ ช่วยให้นอนหลับสบายขึ้น
⁃ ลดความอ้วนได้ดีขึ้น
⁃ ช่วยลดความเครียด
โดยทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้มอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและขอให้มั่นใจว่าทุกคนในเครือข่าย โคก หนอง นา พช.จังหวัดพัทลุง มีศักยภาพสูง สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและการปฏิบัติจริงมาใช้จนสามารถพึ่งพาตนเองได้จริง เพื่อให้เกิดความสำเร็จ เกิดความมั่นคงและยั่งยืน และสุดท้ายทางเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนก็ได้มอบกำลังใจเพื่อให้เครือข่ายทุกคนเป็นกลไกในการสร้างพลังชุมชน ในการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีทักษะชีวิต ดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนต่อไป

***๖๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชน “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ***

***พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน***

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน #ChangeForGood
# Change for good
#พัทลุง
#พช
#พัฒนาชุมชน
#โคกหนองนาเมืองลุง
#พัฒนาการจังหวัดพัทลุง
#นักพัฒนาชุมชน_พัทลุง

ภาพ/ข่าว : นักพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)