ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง มอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

จังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง มอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด

วันนี้ ( 27 พฤษภาคม 2565 ) นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ได้รับเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ในการนี้ นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการขับเคลื่อนและบูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยแนวทางในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ประชาชนเกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญในกระบวนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน ชุมชนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน
    ทั้งนี้ จังหวัดพัทลุงได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น เพื่อติดตามประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด อันดับที่ 1 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านไสเตียน หมู่ที่ 6 ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุงกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด อันดับ 2 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินทุ่งยวน หมู่ที่ 6  ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง และกองทุนแม่ดีเด่นระดับจังหวัด อันดับ 3 ได้แก่ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหลักสิบ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

#พัฒนาการจังหวัดพัทลุง
#กองทุนแม่ของแผ่นดิน
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
พช.พัทลุง : ภาพข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)