ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง สุดปลื้ม ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้กำลังใจ บูธศิลปิน OTOP จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564

พช.พัทลุง สุดปลื้ม ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้กำลังใจ บูธศิลปิน OTOP จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564

พช.พัทลุง สุดปลื้ม ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้กำลังใจ บูธศิลปิน OTOP จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2564
       วันนี้ 19 ธันวาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมเยียนให้กำลังใจบูธศิลปิน OTOP จังหวัดพัทลุง กลุ่มศิวะนาฎกนกไทยในงาน OTOP ไทย สู้ภัย โควิด-19 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
      ในครั้งนี้ กลุ่มศิวะนาฎกนกไทย โดยนายยุทธพล ซุ่นเซ่ง ประธานกลุ่มศิวะนาฏกนกไทย ได้นำเสนอผลงานการผลิตลายผ้าบาติกและผ้ามัดย้อม ต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายใต้ชื่อ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้ารายาเมืองใต้” ซึ่งลายผ้าลายนี้ เกิดจากการรังสรรค์ของกลุ่มศิวะนาฎกนกไทย โดยนำเอา “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ซึ่งเป็นลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาประยุกต์ผสมผสานร่วมกับเทคนิคการพิมพ์ลายผ้าบาติกและผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ เอกลักษณ์ของเมืองเก่าไชยบุรี พิมพ์ซ้อนหลายชั้นจนเกิดความสวยงาม พร้อมกันนี้ ทางกลุ่มฯ ได้นำเสนอผลงานการพิมพ์ผ้าบาติกลายพระราชทาน “ท้องทะเลไทย” ซึ่งเป็นลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งลายผ้าฯ ดังกล่าว สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความงดงามของท้องทะเลใต้ โดยทางกลุ่มฯ ได้นำเอาลายผ้าพระราชทานลายนี้ มาประยุกต์ร่วมกับการพิมพ์ลายผ้าไชยบุรี จนทำให้ผ้าผืนนี้มีเอกลักษณ์และน่าสนใจ แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของลายผ้าพระราชทาน ที่สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีคุณูปการต่อวงการผู้ผลิตผ้าไทย
      ทั้งนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงฯ ได้เน้นย้ำถึงความเป็นเอกลักษณ์ของผ้าพัทลุงให้คงไว้และได้สนับสนุนผ้าของกลุ่มศิวะนาฎกนกไทยเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่กลุ่ม สร้างความปราบปลื้มใจให้กับทางกลุ่มศิวะนาฎกนกไทยเป็นอย่างยิ่ง
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good
นักการตลาดรุ่นใหม่: ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)