ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง จับมือผู้ประกอบการ OTOP พัทลุง จัดงาน “OTOP ไทย สู้ภัย โควิด-19” ส่งท้ายปี 2564

พช.พัทลุง จับมือผู้ประกอบการ OTOP พัทลุง จัดงาน “OTOP ไทย สู้ภัย โควิด-19” ส่งท้ายปี 2564

พช.พัทลุง จับมือผู้ประกอบการ OTOP พัทลุง จัดงาน “OTOP ไทย สู้ภัย โควิด-19” ส่งท้ายปี 2564
วันนี้ 17ธันวาคม 2654 (เวลา 15.00 น.) นายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางโสรญา ยอดราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักการตลาดรุ่นใหม่ เข้าเยี่ยมชมและดูแลความเรียบร้อยระหว่างการจัดบูธของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดพัทลุง งาน OTOP ไทย สู้ภัยโควิด-19” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-26 ธ.ค.2564 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
จังหวัดพัทลุง มีผู้ประกอบการเข้าร่วมในงานครั้งนี้ 16 ราย โดยแบ่งประเภทดังนี้
1. อาหาร 8 ราย
2. ผ้าและเครื่องแต่งกาย 4 ราย
3. ของใช้ ของฝากและของที่ระลึก 2 ราย
4. สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 2 ราย
โดยงาน OTOP ไทย สู้ภัย โควิด-19 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้สมัยใหม่แหล่งเงินทุน รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการ และการตลาด เพื่อเชื่อมโยงสินค้า จากชุมชนสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ และมีตลาดจำหน่าย จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์และจัดหาช่องทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาสทางการผลิต และการตลาดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1-2 ดาว และผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาได้รับมาตรฐานรับรองแล้ว แต่ยังไม่ผ่านกระบวนการคัดสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือที่ยังไม่มีระดับดาวรับรอง เป็นการเพิ่มโอกาสในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่มือผู้บริโภค
ทั้งนี้นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ได้เน้นย้ำผู้ผลิต ผู้ประกอบการถึงการติดป้ายราคาให้ชัดเจน การเปิด-ปิดบูธจำหน่ายสินค้า รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของงานอย่างเคร่งครัด ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good
นักการตลาดรุ่นใหม่: ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)