ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถพิตร

พช.พัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถพิตร

        วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ที่บริเวณศาลาวัดเขาแดงออก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นำจิตอาสาพระราชทานจำนวนกว่า 350 คน ออกทำความดี รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
         ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยนายเสรี จิตรเวช พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ด้วย
สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถพิตร เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้เป็นการขยายพื้นที่ป่า ตลอดจนเป็นการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักให้ประชาชน ทุกหมู่เหล่ามีส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษาป่าและต้นไม้ของตัวเอง โดยขอให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในบริเวณหน่วยงานหรือสถานที่อื่นๆ เช่น ที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ศาสนาสถาน โรงเรียน ริมแม่น้ำ ลำ คลอง สองข้างทางสาธารณประโยชน์ เพื่อเพิ่มจำนวนทรัพยากรป่าไม้ให้เอื้อประโยชน์ต่อการดำ รงชีวิตของประชาชนทั่วไป รวมทั้งเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกอันเป็นการลดภาวะโลกร้อน
        สำหรับบริเวณที่ปลูกต้นไม้วันนี้นั้นเป็นบริเวณหน้าลานศาลา ของวัดเขาแดงออก เมื่อต้นไม้เติบใหญ่จะเป็นร่มเงา สร้างความร่มรื่น ในการทำกิจกรรมของวัดต่อไป ที่ประชาชนในบริเวณดังกล่าวพร้อมที่จะดูแลต้นไม้ให้เกิดการเจริญเติบโตต่อไป
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)