ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมแรงแข็งขัน จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี​ แปลง​ CLM.​ อ.ศรีบรรพต

พช.พัทลุง ร่วมแรงแข็งขัน จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี​ แปลง​ CLM.​ อ.ศรีบรรพต

พช.พัทลุง ร่วมแรงแข็งขัน จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี​ แปลง​ CLM.​ อ.ศรีบรรพต
วันนี้​ (อังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2564)​ เวลา 09.00​ ​น.​ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง​ โดยนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้​ นางสาวเกวลิน คงทอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางสาวพรรณีย์ รามณีย์ พัฒนาการอำเภอศรีบรรพต และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมการเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล (CLM) หมู่ที่ 9 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
มีการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ได้แก่
– การปลูกหมากเพื่อเป็นแนวรั้วของแปลง จำนวน 1,200 ต้น
– การใช้ปุ๋ยจากมูลสัตว์โรยบริเวณหน้าดิน จำนวน 20 กระสอบ
– กิจกรรมปลูกพริก จำนวน 100 ต้น
การจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้มีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีบรรพต นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และเครือข่ายครัวเรือนต้นแบบ (HLM) เข้าร่วมกิจกรรม ฯ อย่างพร้อมเพรียง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง มุ่งมั่น ตั้งใจ ขยายผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ให้เกิดผลสำเร็จในพื้นที่อำเภอศรีบรรพตและขยายสู่พื้นที่ใกล้เคียง ต่อไป
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ปฏิบัติภายใต้มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)