ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน และการเจรจาธุรกิจ Online Business Matching โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์ และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้

พช.พัทลุง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน และการเจรจาธุรกิจ Online Business Matching โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์ และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้

พช.พัทลุง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน และการเจรจาธุรกิจ Online Business Matching โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์ และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้
วันนี้ ( 24 พฤศจิกายน 2564 ) เวลา 09.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน ณ บูธจำหน่ายสินค้า หน้าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ภาคีเครือข่าย ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง โดยในงานจะมีการจำหน่ายเนื้อหมู คุณภาพดี มาจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ในการนี้ นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
ต่อมา เวลา 10.00 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิด “การเจรจาธุรกิจ Online Business Matching” โครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์ และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมศิวา รอยัล อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางโสรญา ยอดราช นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย
สำหรับกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ Online Business Matching ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอัตลักษณ์ และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าภาคใต้ จัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ๆให้แก่ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งในวันนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการจัดการเจรจาธุรกิจ (Online Business Matching) ขึ้น โดยมีผู้ประกอบการสินค้าอัตลักษณ์และสินค้าชุมชนเด่นจังหวัดพัทลุง จำนวน 10 ราย อาทิข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง กาแฟข้าวสังข์หยด ผลิตภัณฑ์กระจุด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซอสกะปิ ผลิตภัณฑ์หมูแผ่น ผลิตภัณฑ์ปลาแผ่น และเครื่องแกงเข้าร่วมเจรจาการค้าผ่านระบบออนไลน์ (Online Business Matching)กับ ผู้ซื้อจังหวัดอื่นๆ อาทิ กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ มีกิจกรรมนำเสนอสินค้า (Mini-Showcase) และไลฟ์สดประชาสัมพันธ์สินค้าเพื่อให้เกิดการซื้อขายอีกทางหนึ่งด้วย
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)