ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุง ร่วมกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ( BIG DAY ) “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส ”

พช.พัทลุง ร่วมกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ( BIG DAY ) “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส ”

พช.พัทลุง ร่วมกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ( BIG DAY ) “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส ”
————————————————————————————————————————-
วันนี้ ( 23 พฤศจิกายน 2564 ) นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ( BIG DAY ) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ”ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส ” โดยมีนายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณถนนหน้าพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ จังหวัดพัทลุง
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าวด้วย
กิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. ( BIG DAY ) “ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส ” เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวและมีความมั่นใจในการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)