ข่าวประชาสัมพันธ์

“พช.พัทลุง จับมือร่วมกับ ม.ทักษิณและภาคีเครือข่ายผลักดันสินค้า OTOP จ.พัทลุง สู่สากลในงาน BUSINESS NETWORKING THAI-DUBAI 2022 เมืองดูไบ”

“พช.พัทลุง จับมือร่วมกับ ม.ทักษิณและภาคีเครือข่ายผลักดันสินค้า OTOP จ.พัทลุง สู่สากลในงาน BUSINESS NETWORKING THAI-DUBAI 2022 เมืองดูไบ”

“พช.พัทลุง จับมือร่วมกับ ม.ทักษิณและภาคีเครือข่ายผลักดันสินค้า OTOP จ.พัทลุง สู่สากลในงาน BUSINESS NETWORKING THAI-DUBAI 2022 เมืองดูไบ”
———————————————————————–
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการ และนักพัฒนาชุมชน ร่วมหารือกับคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยทักษิณพื่อค้นหาสินค้าดาวรุ่งสู่ตลาดตะวันออกกลาง ภายใต้การดำเนินงานหลักของมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สมาคมนักธุรกิจไทยมุสลิม และ Thai Souq ดูไบ
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงได้ร่วมเสนอผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ของกินของใช้ที่ผ่านข้อกำหนดเงื่อนไข เพื่อนำไปจัดแสดงสินค้าและจัดจำหน่ายในงาน“BUSINESS NETWORKING THAI-DUBAI 2022”
ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
ตามแผนการจัดกิจกรรมประกอบด้วย
๑. เจรจาทางการค้ากับผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและประเทศที่เข้า
ร่วมงาน Expo 2020 DUBAI
๒. แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
๓. จัดจำหน่ายและสาธิตสินค้าผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
และผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง
๔. ศึกษาและวิเคราะห์ช่องทางการตลาดของสินค้าไทย โอกาสทางการค้า การตลาด และ
นวัตกรรม ในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
๕. ถอดบทเรียนช่องทางการตลาดของสินค้าไทยในเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันสินค้า OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าไทย เพิ่มโอกาสทางการค้า การตลาด และนวัตกรรมสู่ตลาดสากลเพื่อสร้างรายให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มมากขึ้นต่อไป
#Change for good#
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พัฒนาชุมชน : ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)