ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) ครั้งที่ 11/2564

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) ครั้งที่ 11/2564

พช.พัทลุงร่วมประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) ครั้งที่ 11/2564
        วันนี้ ( 22 พฤศจิกายน 2654 ) เวลา 13.30 น. นายฉัตรชัย อุสาหะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง (ก.อบต.จังหวัดพัทลุง) ครั้งที่ 11/2564
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยนายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
ในการนี้ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือขอความเห็นชอบรับโอนพนักงานส่วนตำบล และโอนพนักงานส่วนตำบลไปเป็นข้าราชการประเภทอื่น อีกทั้งขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้าง และขอความเห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ( ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566 ) ปรับปรุงรอบเดือนตุลาคม 2564 อีกด้วย
พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน
#Change for good#
พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว
(Visited 1 times, 1 visits today)