ข่าวประชาสัมพันธ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

วันที่ ( 09 ตุลาคม 2564 )  เวลา 15.30 น.  นายสุรศักดิ์  อักษรกุล  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี  ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี  ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

ในการนี้ นายประโมทย์  ดำจวนลม  ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดพัทลุง  พร้อมด้วย  นายมนัทพงค์  เซ่งฮวด  ผู้แทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี  ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์  อักษรกุล ในการลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนกระจูดวรรณี  ในครั้งนี้ด้วย

โดยการลงพื้นที่พบปะผู้ประกอบการฯ ในครั้งนี้ นายสุรศักดิ์  อักษรกุล  รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ได้ติดตามการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณีในกระบวนการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2565 ( OTOP Product Champion : OPC )  และแสดงความยินดีกับผลิตภัณฑ์ กระเป๋ากระจูดปักมือภาพถวายพระพร โดย นางวรรณี เซ่งฮวด  ในการคัดเลือกรางวัลศิลปิน OTOP ปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นผู้อนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น จากกรมการพัฒนาชุมชน  พร้อมให้กำลังใจแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี  ในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19)

สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมกระจูดวรรณี  ตั้งอยู่เลขที่ 152 หมู่ 10 ตำบลพนางตุง  อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ก่อตั้งโดย นางวรรณี เซ่งฮวด  เป็นผู้ประกอบการ OTOP ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ของจังหวัดพัทลุง โดยผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกระจูด ที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมผสานกันระหว่างภูมิปัญญาบรรพบุรุษ เทคโนโลยีสมัยใหม่  จนได้ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม แปลกใหม่ และมีคุณภาพ  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กระจูด และสร้างงานให้คนในชุมชนกว่า 200 คน นำรายได้เข้าสู่ชุมชนกว่าปีละ 4 ล้านบาท

 

#OTOP

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#ChangeForGood

 

พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน

#Change for good#

พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)