ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ จังหวัดพัทลุง รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้ว่าฯ จังหวัดพัทลุง รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ผู้ว่าฯ จังหวัดพัทลุง รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง

วันนี้ ( 13 กันยายน 2564 ) เวลา 11.00 น.  นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติบัตร  ในโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 จากกรมการพัฒนาชุมชน  ในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง โดยนางลภารมย์ หนูสวัสดิ์  พัฒนาการจังหวัดพัทลุง   พร้อมด้วยนายประโมทย์  ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน เป็นตัวแทนกรมการพัฒนาชุมชน ส่งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและใบประกาศเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในการสนับสนุน  และการเอื้ออำนวยความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลไกผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง  ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ณ  ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง   ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

โดยกรมการพัฒนาชุมชน  ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปีงบประมาณ 2564   เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการบูรณาการงานพัฒนาชุมชน นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้  และใช้พลังชุมชนในการเสริมสร้างความมั่นคง 3 สร้าง ประกอบด้วย สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างความมั่นคงทางด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้ยั่งยืนในยามวิกฤตการแพร่ระบาดขจองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ( COVID-19 ) โดยจังหวัดพัทลุงได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ใน 12 ตำบล ของ 11 อำเภอ ในจังหวัดพัทลุง ซึ่งดำเนินการในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง กันยายน พ.ศ.2564 และได้ขยายผลสู่บ้านน้อง จำนวน 12 หมู่บ้าน โดยดำเนินการเรียบร้อยแล้วในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

 

#ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

#Change for good#

#WorldSoilDay

#GlobalSoilPartnership

#UNFAO

#CDD

#SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl

#กรมการพัฒนาชุมชน

#ChangeForGood

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽

#Change for good#

พช.พัทลุง : ภาพ/ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)