“พช.พัทลุง เดินหน้าประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมพบปะและมอบพันธ์ผักให้แก่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง  ณ โรงแรมชัยคณาธานี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

ในการนี้ นายประโมทย์ ดำจวนลม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางจุฑาภรณ์ รักพริก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด พร้อมด้วยกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้ง 11 อำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว โดยมีเนื้อหาประเด็นในการประชุมฯ ได้แก่ สรุปผลการดำเนินงานโครการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง, แนวทางการจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน, การเลือกคณะกรรมการศูนย์แบ่งปันระดับจังหวัด, การจัดทำแผนปฏิบัติการศูนย์แบ่งปัน เป็นต้น

นอกจากนี้ พัฒนาการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ดำเนินการสร้างเครือข่ายและขยายผลตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน ตำบลต้นแบบ ตามคติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือ คลังอาหารทุกหมู่บ้าน คือ ศูนย์แบ่งปัน” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10
  2. เพื่อถอดบทเรียน สรุปผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2564
  3. เพื่อจัดตั้งศูนย์แบ่งปัน ตามคติพจน์ “ทุกครัวเรือน คือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้าน คือศูนย์แบ่งปัน” ในการจัดกิจกรรมแบ่งปันอาหาร
  4. เพื่อสร้างเครือข่ายและขยายผล ตามโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประจำปี 2564 ในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ยังได้เน้นย้ำ ให้ผู้นำมีความพร้อมในทุกด้าน ทำอย่างไรให้สามารถนำพาหมู่บ้านชุมชนอยู่รอด แม้จะปิดหมู่บ้าน 3 เดือน ก็อยู่ได้ และสร้างเครือข่ายขยายผล จากอำเภอ ไปทุกตำบล จากตำบลไปทุกหมู่บ้าน ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค โควิด 19 ขอให้ทุกคนปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดภายใต้มาตรการของจังหวัดและดูแลสมาชิกในหมู่บ้านชุมชน กันด้วยความรัก ความสามัคคี ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นแกนหลักสำคัญในการสร้างความมั่นคงให้ชุมชนต่อไป

 

🍆🌽 พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน 🍆🌽

#Changeforgood

🥝🥑พช.พัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑……

(Visited 1 times, 1 visits today)