“พช. พัทลุง ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ที่มาฉีดวัคซีนCOVID-19 ณ โรงพยาบาลพัทลุง”

“พช. พัทลุง ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ที่มาฉีดวัคซีนCOVID-19 ณ โรงพยาบาลพัทลุง”
วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นายประพันธ์ วรรณบวร ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ที่มาฉีดวัคซีนCOVID-19 ณ โรงพยาบาลพัทลุง ณ โรงพยาบาลพัทลุง ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติซึ่งใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีน
โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนางปราณี รัตนประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมให้กำลังใจผู้ที่ได้รับวัคซีน พบมีประชาชนจำนวนมาก ตื่นตัวเข้าแถวรับวัคซีน ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง สำหรับจังหวัดพัทลุงนี้ประชาชนตื่นตัวเดินทางกันมาตั้งแต่เช้า โรงพยาบาลพัทลุงได้ประสานแจ้งเวลาให้ผู้ที่เข้ารับวัคซีนในวันนี้เข้ารับวัคซีนตามเวลาที่แจ้งช่วงเช้า สำหรับจังหวัดพัทลุงได้รับวัคซีนที่จะฉีดในวันนี้ทั้งจังหวัดพัทลุงจำนวน 1,300 โดส ขณะที่วันนี้ทางพัทลุงได้ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงจำนวน 1,000 คน อีก300 คน เป็นประชาชนที่ลงทะเบียนของ”หมอพร้อม” ซึ่งวันนี้เป็นวัคซีน sinovac
ทั้งนี้ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่าวันนี้เตรียมบุคลากรทางด้านการแพทย์ เพื่อรอรับประชาชนที่เดินทางเข้ารับวัคซีน จำนวน 1,300 คน ในช่วงเช้า พบว่าการฉีดวัคซีนวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นและเรียบร้อย ประชาชนตื่นตัวเดินทางมาในช่วงเช้าเป็นจำนวนมาก และได้กล่าวถึงความสำคัญในการฉีดวัคซีนของบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และตั้งเป้าให้โรงแรม และรีสอร์ท ที่จะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวต่อไป

🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียังยืน🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.พัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑……..

(Visited 1 times, 1 visits today)