“จังหวัดพัทลุง โชว์ความสวยงาม ส่วนราชการร่วมสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น”

“จังหวัดพัทลุง โชว์ความสวยงาม ส่วนราชการร่วมสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น”
วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ได้เปิดเผยว่า นางพศมน เจตน์ครองสุข ขนส่งจังหวัดพัทลุง พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง
ได้ร่วม”สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” รณรงค์การสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเชิดชูไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
เพื่อร่วมสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ ตามโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และสวมใส่ ”ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โดยส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทย ผ้าลายขอพระราชทาน เป็นประจำทุกสัปดาห์ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็น สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร
ตามแนวทางโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ซึ่งดำเนินการโดยกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าในพื้นที่ เกิดการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ชุมชน ต่อไป
ทั้งนี้ ทางขนส่งจังหวัดพัทลุง กล่าวว่ามีความยินดีที่จะร่วมสวมใส่ผ้าไทย โดยมีการร่วมกันออกแบบเป็นชุดทีม โดยเริ่มจากผ้าลายขอพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” โทนสีม่วง และยังกล่าวว่าจะเชิญชวนให้บุคคลากรในองค์กร ได้ร่วมสวมใส่ผ้าไทยที่หลากหลายสีมากขึ้น มาตัดใส่เป็นสีประจำวัน ซึ่งเชื่อว่าผ้าไทยใส่ยังไงก็สวย และสวมใส่ได้ทุกโอกาส เหมาะกับทุกเพศทุกวัย จะรณรงค์ส่งเสริมต่อไป

🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🍆🌽
# Change for good
🥝🥑พช.พัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑……..

(Visited 1 times, 1 visits today)