“พช.พัทลุง ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง”

🍆🌽พัทลุงเมืองเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน🍆🌽
“พช.พัทลุง ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง”
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพัทลุง ณ วัดปลักปอม หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ในการนี้ นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมฯ ซึ่ง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุงมีการมอบทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 5 ทุนๆละ 2,000 บาท และมีการออกหน่วยบริการประชาชน การออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร OTOP Mobile สินค้า OTOP สินค้าสัมมาชีพชุมชน สินค้าจากกลุ่มกู้เงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
โดยมี นายชัชชลิต บุญศิริ นายอำเภอตะโหมด กล่าวต้อนรับ บรรยายสรุปข้อมูลพื้นที่โดยสังเขป ทั้งนี้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมมอบของให้กับประชาชน ได้แก่ การมอบพันธ์ปลา มอบไข่ไก่ มอบเครื่องสงเคราะห์แก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส คนชราและผู้ประสบภัยทางสังคม รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน มาร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอตะโหมดและอำเภอใกล้เคียงอีกด้วย

# Change for good

🥝🥑พช.พัทลุง :ภาพ/ข่าว🥝🥑…..

(Visited 1 times, 1 visits today)