ข่าวประชาสัมพันธ์

21 พ.ค.61 สมาชิก สอ.พช.จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมตามโครงการเติมพลังสร้างสรรค์ สอ.พช.จังหวัดพัทลุง

21 พ.ค.61 สมาชิก สอ.พช.จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมตามโครงการเติมพลังสร้างสรรค์ สอ.พช.จังหวัดพัทลุง

21 พ.ค.61 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมสมาชิก สอ.พช.จังหวัดพัทลุง ตามโครงการเติมพลังสร้างสรรค์ สอ.พช.จังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)