ข่าวประชาสัมพันธ์

4 พ.ค.61 สพจ.พัทลุง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

4 พ.ค.61 สพจ.พัทลุง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

4 พ.ค.61 นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานฯ /ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)