ข่าวประชาสัมพันธ์

30เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประกร นิยม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ห้องประชุมไพรวัลย์ ชั้น 5

30เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประกร นิยม ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ห้องประชุมไพรวัลย์ ชั้น 5

30เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อใหเการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี น.ส.ดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน

(Visited 1 times, 1 visits today)