ข่าวประชาสัมพันธ์

27เม.ย.61 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่ายไทย ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

27เม.ย.61 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่ายไทย ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

27เม.ย.61 นายวิฑูรย์ นวลนุกูล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดฝั่งอ่ายไทย ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมี นางลภารมย์ หนูสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสุมาลี ศรีจันทร์งาม พัฒนาการอำเภอศรีนครินทร์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

(Visited 1 times, 1 visits today)