ข่าวประชาสัมพันธ์

26 เม.ย.61 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

26 เม.ย.61 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

26 เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง (ไปสวนสละลุงถัน อ.ป่าบอน และเทศบาลเมืองพัทลุง ดูการกำจัดขยะมูลฝอย)

(Visited 1 times, 1 visits today)