ข่าวประชาสัมพันธ์

26เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

26เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

26 เม.ย.61 น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดพัทลุง ต้อนรับและอำนวยความสะดวก ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี) พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง

(Visited 1 times, 1 visits today)